Aktiviteiten - Nieuws

Bus-idee-dag 2018

Op 1 november jongstleden heeft ons museum deelgenomen aan de bus-idee-dag 2018 in Hazerswoude. Touroperators en klanten/genodigden van touroperators komen naar deze bus-idee-dag en oriënteren zich aldus op de mogelijkheden voor uitstappen. Dit is een druk bezochte beurs, waar we onze doelgroep voor wat betreft groepen kunnen ontmoeten en ons museum onder de aandacht kunnen brengen.
Cees Streng, Jac van Gerven en Ben Mondelaers waren present om de bezoekers op de mogelijkheden van ons museum te wijzen. We verwachten dat onze aanwezigheid op deze bus-idee-dag zal leiden tot een groter aantal busbezoeken in 2019.

Museumnacht in Halloween sfeer

Op zaterdagavond 27 oktober had in het museum een “museumnacht in Halloween sfeer” plaats. Zowel het museum als de foyer was aangekleed met Halloween attributen. Dit alles zorgde voor een speciale sfeer, niet alleen in het museum maar ook in de foyer. In de foyer was de hele avond live muziek en  de avond werd afgesloten met een optreden van “Het Genietschap van de Rooi Schoentjes”. De mannen van het theatergezelschap zongen meerstemmige humoristische liedjes, afgewisseld met sketches en slapstick.

Vrijwilligerspenning voor Jack Compen

Tijdens de vrijwilligersdag op 3 september 2018 werden de aanwezigen verrast door de komst van wethouder Mieke Theus. Na een korte inleiding vroeg zij aan Jack Compen of hij even naar voren wilde komen. Als dank voor zijn langdurige inzet voor het Valkerij en Sigarenmakerij Museum reikte zij namens de Gemeente Valkenswaard de gemeentelijke vrijwilligerspenning uit aan Jack. Een bronzen handje met daarin de tekst “Graag gedaan”.
Zijn vrouw kreeg een prachtige bos bloemen als dank voor haar steun op de achtergrond.

Carolus gebouw wordt Museumkwartier
In de periode maart tot en met juni 2017 heeft de realisering van het project Museumkwartier Valkenswaard plaatsgevonden. Doel was het Carolusgebouw voor mensen van buiten Valkenswaard herkenbaar te maken als gebouw dat musea huisvest en bezoekers van harte welkom heet voor een bezoek.
Hiervoor zijn witte palen geplaatst met in grote letters Museumkwartier, zijn panelen tegen de voorgevel bevestigd en is de entree binnen vernieuwd en in een ander jasje gestoken. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.


Bezoek Belgische valkeniers
Op zaterdag 24 juni jl. heeft de Belgische valkeniersvereniging Maria van Bourgondië haar 50-jarig jubileum gevierd. Jaren geleden bestond deze club hoofdzakelijk uit Waalse leden, op dit moment zijn ook veel Vlaamse valkeniers lid van deze vereniging.
Het bestuur van ons museum was door hen benaderd met het verzoek om hun 50-jarig bestaan in het Valkerijmuseum in Valkenswaard te mogen vieren. Het bestuur was vereerd met dit verzoek en gezamenlijk heeft men zich ingezet voor het welslagen van dit bezoek waarbij talrijke valkeniers met hun partner aanwezig waren.
Jac van Gerven onderhoudt al lange tijd contacten met de Belgische valkeniers en was ook nu een graag geziene gast op dit feest. Tijdens de toespraak van de voorzitter van de valkeniersvereniging Maria van Bourgondië dankte hij het bestuur en vrijwilligers van het museum, en als dank schonk hij een vervelle.

Conservator Valkerij Museum aanwezig op de British Falconers Fair 2017.
De conservator van het Valkerij Museum, Mark van Appeldorn, zal van 30-04 t/m 01-05-2017  in Engeland aanwezig zijn bij de British Falconers Fair 2017.Voor de aankleding van de stand zal hij een aantal interessante voorwerpen over de Valkerij meenemen.
Tijdens deze fair zullen traditionele Engelse Lodge valkenblokken als een gift overhandigd worden aan het museum voor de twee indertijd door de British Falconers Club geschonken slechtvalken. De conservator zal de twee valken die gevangen zijn door Adriaan Mollen en in Engeland rond 1887 gevlogen hebben voor The Old Hawking Club tijdens de Fair tonen. Het zal een mooi PR moment zijn voor het Valkerijmuseum, vooral omdat er veel internationale aandacht is voor deze fair.